Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
that
that aby
that tamhleten
that který
that tak
that a boy dobrá práce!
that a girl dobrá práce!
that are které
that is to je
that is to jest
that is totiž
that is to say totiž
that is to say to je co říct
that one tamto
that over there tamten
that over there tamhleten
that s all now basta
that time tenkrát
that way tudy
that way tamtudy
thatch došek
thatch kštice
thatched doškový
thatcher pokrývač
that´s why proto
thaumaturge iluzionista
thaumaturge kouzelník
thaumaturgic kouzelnický
thaumaturgic iluzionistický
thaumaturgist kouzelník
thaumaturgist divotvůrce
thaumaturgist iluzionista
thaumaturgy divotvorství
thaumaturgy magické praktiky
thaumaturgy čarodějnictví
thaw roztát
thaw rozehřát
thaw obleva
thaw oteplení
thaw tát
thaw rozmrazení
thaw rozmrazit
thaw rozmrazovat
thaw rozmrznout
thaw tání
thawing rozmrazení
thawing rozmrazování
thawing tavení
thawing tání
Thayer Thayer
THC Tetrahydrocannabinol (psychoaktivní látka obsažená v marihuaně)
the určitý člen
the ta
the ten
the to
the vagina
the ablest nejschopnější
the abyssal depths of the ocean nezměrné hlubiny oceánu
the angriest nejvíce rozzlobený
the authorities správa
the authorities úřady
The Beast Antikrist
the child died aborning dítě zemřelo při porodu
the coming příští
the common man průměrný občan
the common man obyčejný člověk
the country venkov
the currency appreciates měna se zhodnocuje
the currency depreciates měna se znehodnocuje
the driest nejsušší
the fact that to že
the greatest lower bound infimum
the heaviest nejtěžší
the highest nejvyšší
The King abnegated his power to the ministers Král složil svoji moc ministrům

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy