Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
thereon na tom
thereophyte thereofyt
Theresa Tereza
Theresa Theresa
thereto navíc
theretofore dříve
thereunder níže
thereunto mimoto
thereunto navíc
thereupon načež
thereupon proto
thereupon nato
therewith s tím
therewith načež
therewith nato
therewithal mimoto
theriac všelék
theriac protijed
therm therm
thermal tepelný
thermal teplotní
thermal polutanty
thermal pollution tepelné znečištění
thermal power station tepelná elektrárna
thermal waste processing tepelné zpracování odpadu
thermally termálně
thermic termický
thermionic termionický
thermistor termistor
thermochemical termochemický
thermocouple termočlánek
thermodynamic termodynamický
thermodynamical termodynamický
thermodynamically termodynamicky
thermodynamics termodynamika
thermoelectric termoelektrický
Thermofax fax s tepelnou tiskárnou
thermograph termograf
thermoluminescence termoluminiscence
thermometer teploměr
thermometric teploměrný
thermometric teploměrový
thermometry termometrie
thermonuclear termonukleární
thermophile termofilní organizmus
thermophilic teplomilný
thermophilic termofilní
thermophilic digestion termofilní vyhnívání (kanalizace)
thermophilic microorganism termofilní mikroorganismus
thermoplastic termoplastický
thermoplastic termoplast
thermoregulator termostat
thermoresistant microorganism termorezistentní mikroorganismus
thermos termoska
thermoset termoset
thermosetting termoset
thermostat termostat
thermostatic termostatický
thermostatically termostaticky
thermotolerant microorganism termotolerantní mikroorganismus
thersitical oplzlý
thersitical velkohubý
thesauri slovník synonym
thesauri tezaurus
thesaurus encyklopedie
thesaurus tezaurus
thesaurus thesaurus
these ty
these těm
these těch
these těmi
these ti
these tito
these toto
these tyto

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy