Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
these těchto
these tyhle
theses diplomová práce
theses tvrzení
theses teze
thesis diplomová práce
thesis tvrzení
thesis dizertace
thesis disertace
thesis teze
thespian divadelní
thespian herec
theta theta
theurgic magický
thewless bezduchy
thewless bezduchy
they oni
they ony
they ona
they are jsou
they are able mohou
they are able můžou
they can mohou
they can můžou
they cannot nemohou
they could have mohli
they d oni by
they eat jedí
they go jdou
they go jedou
they have mají
they have to musí
they know vědí
they ll oni budou
they met sešli se
they must musí
they need potřebují
they often wait čekávají
they ought to have měli
they parted rozešli se
They phrased it as a question formulovali to jako otázku
they re oni jsou
they ride jedou
they say prý
they separated rozešli se
they should have měli
they want chtějí
they will budou
they will be budou
they will eat snědí
THHGTTG The HitchHiker s Guide To The Galaxy
thiamin tiamin
thiamine thiamin
thiamine tiamin
thick hustý
thick silný
thick neprůhledný
thick tlustý
thick hustě
thick silně
thick tlustě
thick kalný
thick hloupý
thick-skinned otrlý
thicken přiostřit
thicken zahustit
thickened zahuštěný
thickener zahušťovadlo
thickener zahušťovač
thickening tloustnutí
thickening zahušťování
thickens zahušťuje
thicker hustší
thickest nejhustější
thickest nejsilnější

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy