Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
thicket houština
thickish spíše tlustá např. látka
thickly hustě
thickness tloušťka
thickness síla
thickness hustota
thicknesses tloušťky
thickset podsaditý
thickset robustní
thief zloděj
thieve rozkrádat
thieve vykrádat
thievery krádež
thievery zlodějina
thieves zloději
thieving kradení
thieving zlodějna
thievish zlodějský
thievishness zlodějství
thigh stehno
thighbone stehenní kost
thighs stehna
thill počva
thimble náprstek
thimbleful množství náprstku
thimbleful plný náprstek
Thimphu hl.m. - Bhútán
thin hubený
thin tenký
thin řídký
thin zředit
thin skrovný
thin markets slabý trh
thin-skinned citlivý
thin-skinned senzitivní
thine tvůj
thing věc
thing záležitost
thing předmět
things věci
thingumajig tohle něco
thingumajig tato legrácka
thingummy tentononc
think domnívat
think domnívat se
think myslet
think pomyslet
think pomyslit
think přemýšlet
think myslit
think uvažovat
think myslet si
think soudit
think think/thought/thought
think mínit
think považovat
think rozmýšlet
think zamýšlet
think about přemýšlet o
think back vzpomínat
think better of it rozmyslet si
think better of it rozmyslet si to
think of pomyslet si
think of pomyslit si
think of pomyslet na
think out promyslet
think out rozmyslit
think over rozmyslet si
think over promyslit
think over přemýšlet
think over uvažovat
think over uvážit
think tank středisko odborníků
think tank mozkové centrum
think tank středisko znalců

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy