Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
think tank skupina expertů
think twice rozmýšlet
think up vymyslet
think up vymyslit
think up vymýšlet
think-tank skupina expertů
thinkable myslitelný
thinker myslitel
thinkers myslitelé
thinking myšlení
thinking uvažování
thinking přemýšlivý
thinks myslí
thinly tence
thinner tenčí
thinner ředidlo
thinner slabší
thinness štíhlost
thinness tenkost
thinnest nejtenčí
thinning ztenčování
thinning probírka
thinnish spíše tenký
thinnner tenčí
thiobacterium thionová bakterie
thiocyanate thiokyanatan
third třetina
third class třetí třídy
third class třetí třída
third class turistická třída
third degree třetí stupeň
third degree brutální zacházení
third floor třetí patro
third party třetí strana
third party třetí osoba
third party třetí (nezaujatá) strana
third party někdo třetí
third period třetí třetina
Third World třetí svět
third-class turistická třída
third-party někdo třetí
third-rate méněcenný
thirdly za třetí
thirds třetí
thirds třetiny
thirst žízeň
thirstily žíznivě
thirstiness žíznivost
thirsty žíznivý
thirteen třináct
thirteenth třináctý
thirties třicátá léta
thirtieth třicátý
thirty třicet
thirty třicítka
thirty-eight třicet osm
thirty-eighth třicátý osmý
thirty-first třicátý první
thirty-five třicet pět
thirty-nine třicet devět
thirty-one třicet jedna
thirty-second třicátý druhý
thirty-seven třicet sedm
thirty-six třicet šest
thirty-three třicet tři
thirty-two třicet dva
this ten
this tenhle
this tento
this tu
this tou
this tahle
this ta
this tato
this tomu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy