Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
this toho
this tím
this tom
this to
this tohle
this toto
this
this téhle
this této
this tuto
this afternoon dnes odpoledne
this and that leccos
this evening dnes večer
this here tohle
this here tento
this here tahleta
this here tohleto
this kind of takový
this kind of takovýto
this morning dnes ráno
this morning dopoledne
this sort of takový
this sort of takovýto
this time tentokrát
this way takhle
this way takto
this way tudy
this year letos
this year s letošní
thistle bodlák
thistly zarostlý bodlákem
thither tím směrem
tho ačkoli
Thomas Thomas
Thomas Tomáš
Thompson Thompson
Thomson Thomson
thong pásek
thong řemínek
thongs vietnamky
Thor Thor (skandinávský bůh hromu)
Thor Thor
thoracic hrudní
thorax hrudník
thorax hruď
thorax torax
Thoreau americký spisovatel
thorium thorium
thorn osten
thorn trn
thorn trní
Thornburg Thornburg
thornbush trní
thornier ostnatější
thorniest nejostnatější
thorniness trnitost
thorns ostny
thorns trny
Thornton Thornton
thorny ostnatý
thorny pichlavý
thorny trnitý
thorough ale
thorough ovšem
thorough důkladný
thorough ačkoliv
thorough pečlivý
thorough svědomitý
thorough naprostý
thorough absolutní
thorough důkladný
thoroughbred plnokrevník
thoroughbred plnokrevný kůň
thoroughbred plnokrevný
thoroughfare průjezd

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy