Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
thrashing porážka
thrashing výprask
thread neni to nit
thread příze
thread vlákno
threadbare obnošený
threadbare otřepaný
threadbare ošoupaný
threadbare opotřebovaný
threadbare ošuntělý
threaded vláknitý
threaded závitový
threading navlékání
threads nitě
threads hadry
threads proplétá
threads závity
threat hrozba
threat pohrůžka
threat výhrůžka
threat ohrožení
threaten ohrožovat
threaten hrozit
threaten with pohrozit
threatened ohrožený
threatening hrozivý
threatening vyhrožování
threateningly hrozivě
threateningly výhružně
threatens hrozí
threatens ohrožuje
threats hrozby
three trojka
three tři
three třem
three třemi
three třech
three hundred tři sta
three hundredth třístý
three pairs of troje
three sets of troje
three thousandth třítisící
three times třikrát
three-colour tříbarevný
three-cornered třírohý
three-D plastický
three-dimensional trojrozměrný
three-handed tříruký
three-legged trojnohý
three-line třířádkový
three-phase třífázový
three-piece třídílný
three-ply trojitý
three-point týkající se tří bodů
three-point trojbodový
three-pronged třízubý
three-quarter tři čtvrtiny
three-quarters tři čtvrtě
three-roomed třípokojový
three-way třísměrný
threefold trojnásobný
threepence třípence
threepence tři pence
threepenny třípencový
threes trojky
threescore šedesát
threescore kopa
threesome trojice
threnody žalozpěv
threonine threonin
thresh vymlátit např. obilí
thresh mlátit
thresher mlátička
threshing výprask
threshing mlat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy