Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bibliography bibliografie
bibliolatrous bibliomanský
bibliolatry bibliomanie
bibliomania bibliomanie
bibliomania bibliomanství
bibliophile knihomol
bibliophile bibliofil
bibliopole knihkupec
bibliotheca knihovna
BIC Best In Class
bicameral dvoukomorový
bicarbonate hydrouhličitan
bice modré barvivo
bice barva malachitu
bice barva azuritu
bicentenary dvousté výročí
bicentennial dvousetletý
bicephalous dvouhlavý
bicephalous bicefalický
biceps dvouhlavý
biceps biceps
bichromate dvojchroman
bicipital dvouhlavý
bicipital bicepsový
bicker hašteřit
bickering hašteření
bicolour dvoubarevný
biconcave bikonkávní
biconvex bikonvexní
bicorn dvojrohý
bicornuate dvojrohý
bicuspid dvourohý
bicycle bicykl
bicycle kolo
bicycle jízdní kolo
bicycles kola
bicycles bicykly
bicyclic bicyklický
bicycling cyklistika
bicyclist cyklista
bid podání
bid nabízet
bid nabídnout
bid podat nabídku
bid nabídnutá cena
bid bid/bid/bid
bid nabídka
bid for pokusit se o
bid for nabídnout (za)
bid price nabídková cena
bid price cena nabídky
biddable povolný
biddable poddajný
bidden nabídnutý
bidder nabízející
bidder dražitel
bidders nabízející
bidding na něčí žádost
bidding nabídka
bidding games licitační hry
Biddle Biddle
biddy stará žena
biddy slepice
bide vyčkávat
bidentate dvojzubý
bidet bidet
bidirectional obousměrný
bidirectionally obousměrně
bids nabídky
Bien Bien
biennial dvouletá rostlina
biennial dvouletý
bier máry
Bierce Bierce
biff praštit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy