Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
thunderstorm bouřka
thunderstorm bouře
thunderstorm hromobití
thunderstorms bouře
thunderstruck zasažený bleskem
thunderstruck užaslý
thunderstruck zaražený
thunderstruck ohromen
thunderstruck ohromený
thundery věštící bouři
thundery zamračený
Thurber Thurber
thurible kadidelnice
Thuringia Durýnsko
Thurman Thurman
Thursday čtvrtek
Thursday čtvrteční
Thursdays čtvrtky
thus takto
thus tak
thus tedy
thwack bouchnutí
thwart zmařit
thwarted zmařil
thy tvůj
thyme tymián
thymic tymický
thymine tymin
thymol thymol
thymus brzlík
thyristor tyristor
thyrocalcitonin tyreokalcitonin
thyroglobulin tyreoglobulin
thyroid štítná žláza
thyroid gland štítná žláza
thyroiditis tyreoiditida
thyrotoxicosis tyreotoxikóza
thyroxin tyroxin
thyroxine tyroxin
thyself ty sám
thyself tebe
thyself tobě
TIA Thanks In Advance
Tianjin město - Čína
tiara tiára
TIATLG Truly
Tibet Tibet
Tibetan Tibeťan
Tibetan tibetský
Tibetan tibetský jazyk
tibia holeň
tic tik
tic-tac-toe piškvorky
tick klíště
tick zaškrtnout
tick tikot
tick tikání
tick odškrtnout
tick odfajfkovat
tick fajfka
tick roztoč
tick tikat
tick off odškrtnout
tick off zatrhnout
tick over chod na prázdno
ticked odškrtl
ticked tikal
ticked zaškrtl
ticker srdce
ticket lístek
ticket vstupenka
ticket jízdenka
ticket agent prodavač jízdenek
ticket for travel jízdenka
ticket office předprodej vstupenek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy