Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ticket office výdej jízdenek
ticket office výdejna jízdenek
tickets lístky
ticking tikání
ticking tikot
tickle lechtat
tickle šimrat
tickle polechtat
tickle polechtání
tickle pošimrat
tickle pošimrání
tickled lechtal
tickled šimral
tickler druh diáře
tickler seznam připomínající události
tickling lechtání
ticklish lechtivý
ticklish choulostivý
ticks tiká
ticktock tikot
Ticonderoga pevnost v USA
tidal přílivový
tidal wave přílivová vlna
tidbit pikantní novinka
tidbit vybrané sousto
tidbit pamlsek
tidbit nejlepší sousto
tidbit pochoutka
tidbit lahůdka
tiddly malinký
tiddlywinks hra s žetony
tide příliv
tide odliv
tide příliv a odliv
tide slapy
tide proud
tide over překonat
tideless bez odlivu
tideless bez přílivu
tideless bezpřílivový
tides proudy
tides přílivy
tides směry
tides vlny
tidewater voda ovlivněná slapy
tideway slapový průliv
tidied uklizený
tidied upravený
tidied uspořádaný
tidier čistší
tidies uklízí
tidiest nejuklizenější
tidily uklizeně
tidiness pořádek
tidings informace
tidings zprávy
tidy uspořádat
tidy uklidit
tidy uklízet
tidy uspořádaný
tidy upravený
tidy uklizený
tidy úhledný
tidy čistý
tidy pořádný
tidy away uklidit
tidy away uklízet
tidy up uklidit
tidy up uklízet
tidying uklízení
tidying upravování
tie pouto
tie vázanka
tie závazek
tie kravata

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy