Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tighter těsnější
tightest nejtěsnější
tightfisted lakomý
tightfisted skoupý
tightlipped tajnůstkářský
tightly napjatě
tightly pevně
tightly těsně
tightly ztuha
tightly-knit pevně integrovaný
tightness napjatost
tightness těsnost
tightrope lano
tightrope nebezpečná situace
tightrope zrádná situace
tightrope visuté lano
tightrope visuté lano provazolezce
tights přiléhavé kalhoty
tights punčochové kalhoty
tights punčocháče
tigon kříženec tygra a lvice
tigress tygřice
Tigris řeka v Asii
Tijuana Tijuana
til sezam
tilapia terčovec
tilde ~
tilde tilda
tilde vlnovka
tile dlaždice
tile kachle
tile drain trubkový drén
tile drainage trubková drenáž
tiled dlážděný
tiled vydlážděný
tiler dlaždič
tiles dlaždice
tiling dláždící
tiling obkládání
till dokud... než
till než
till pokladna
till do
till až do
till
till dokud ne
tillable obdělatelný
tillage orba
tiller kormidlo
Tillie Tillie
tills pokladny
Tilsit Tylza
tilt sklopení
tilt sklápět
tilt převrhnout
tilt nakloněný
tilt naklonění
tilt nachýlení
tilt naklánění
tilt zápas
tilt sklon
tilt nahnout
tilt náklon
tilt turnaj
tilt vrazit
tilt útočit
tilt kymácet
tilt narazit
tilt posunout
tilt sklopit
tilt nachýlit
tilt naklonit
tilt naklánět
tilt vyklopit
tilt vyklápět

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy