Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tilt překotit
tilted nakloněný
tilted vydlážděný
tilted vychýlený
tilter sklápěč
tilter vyklápěč
tilth obdělávaná půda
tilth orba
tilting dláždění
tilting dlaždice
tilting klopení
tilting naklánění
Tim Tim (zkráceno z: Timothy)
timber stromy
timber strom
timber řezivo
timber fošna
timber dřevěný
timber dřevo
timber bednit
timber famine nouze o dřevo
timber royalties rentní poplatek za dřevo
timber species dřeviny
timbered dřevěný
timbering roubení
timbre zabarvení hlasu
timbre témbr
timbrel tamburína
time termín
time tempo
time čas
time doba
time načasovat
time chvíle
time epocha
time lhůta
time odměřit
time takt
time trvání
time časovat
time éra
time and again čas od času
time bomb časovaná puma
time card píchací karta
time clock píchací hodiny
time clock píchačky
time deposit termínovaný vklad
time frame časový rámec
time lag časové zpoždění
time limit časová mez
time limit lhůta
time limit časový limit
time loan časově omezený úvěr
time off pracovní volno
time off volno
time out oddechový čas
time sheet pracovní výkaz
time signal časový signál
time switch spínač časový
time zone časová zóna
time-bomb časovaná puma
time-consuming časově náročný
time-frame čas existence jevu
time-honoured starobylý
time-out přestávka
time-saving časově úsporný
time-server oportunista
time-server prospěchář
time-table rozvrh hodin
time-worn ošuntělý
timebase časová základna
timecard píchačka (karta pro registrování príchodu/odchodu z práce)
timed časovaný
timed načasovaný
timeframe čas existence jevu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy