Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
timekeeper časoměřič
timekeeping časomíra
timeless nadčasový
timeless nekonečný
timelessness nadčasovost
timelessness věčnost
timeline časový přehled
timeliness dochvilnost
timely příhodně
timely příhodný
timely včasný
timely aktuální
timeous včasný
timeout přerušení zápasu
timeout přestávka
timepiece časoměr
timepiece hodinky
timer časovač
timers časové spínače
times krát
times časy
timesaving časově úsporný
timescale časové měřítko
timescales časová měřítka
timeserver prospěchář
timeserver oportunista
timeserving prospěchářský
timeshare používání pozemku během dovolené
timesharing sdílení času
timestamp časová značka
timetable časový rozvrh
timetable jízdní řád
timetable rozvrh hodin
timetable rozvrh
timetables rozvrhy
timetabling časové rozvržení
timeworn opotřebovaný
timeworn ošuntělý
timezone časová zóna
timid bázlivý
timid bojácný
timid nesmělý
timid plachý
timidity nesmělost
timidity ostýchavost
timidity plachost
timidity stydlivost
timidly nesměle
timidness bázlivost
timidness bojácnost
timidness plachost
timing načasování
timings načasování
Timmy Timmy
Timon Timon
timorous ustrašený
timorously ustrašeně
Timothy Timotej
timpani tympány
timpanist tympánista
Tims Tims
tin pocínovat
tin plechovka
tin konzerva
tin cín
tin konzervovat
tin plech
tin can plechovka
tin foil staniol
tin of food konzerva
tin opener otvírák
tin opener nůž na konzervy
tin opener otvírák na konzervy
tin plate bílý plech
tin plate cínovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy