Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bifid dvojklaný
bifocal dvouohniskový
bifocal bifokální
bifoliate dvoulistý
bifurcate rozvětvený
bifurcate rozdvojený
bifurcate rozdvojit
bifurcated rozdvojil
bifurcation bifurkace (toku)
bifurcation bifurkace
big důležitý
big významný
big pořádně
big velký
big veliký
big skvělý
big silný
Big Apple New York
big bang theory teorie velkého třesku
big boys mocní lidé
big break dobrá příležitost
big break šťastná náhoda
big bucks hodně peněz
big business velkoobchod
big business velké firmy
big cheese hlavoun
big deal velký kšeft
big deal věc velké důležitosti
big deal velké zvíře
big game důležitý zápas
big hairy deal nedůležitá věc
big name osobnost
big shot hlavoun
big shot eso
big time výborná zábava
big toe palec u nohy
big wheel důležitý člověk
big wigs důležití lidé
big-name známá osobnost
big-sky thinking zvažovat vše
big-sky thinking nemít mysl omezenou hranicemi
big-sky thinking mít nespoutanou mysl
big-ticket nákladný
big-time špičkový
bigamist bigamista
bigamous bigamní
bigamous bigamický
bigamy mnohoženství
bigamy bigamie
Bigelow Bigelow
Bigelow Homes Bigelow Homes
bigeminal dvoupárový
Bigfoot mystický lesní muž
bigger větší
bigger fish to fry mít na práci důležitější věci
bigger than life hrdinský
bigger than life moudřejší
biggest největší
biggie potentát
biggish poměrně velký
Biggs Biggs
bighead náfuka
bighead nafoukanec
bighead domýšlivec
bigheaded namyšlený
bighearted šlechetný
bighorn druh ovce
bight zátoka
bigmouth chvastoun
bigness velkost
bigot fanatik
bigoted slepě fanatický
bigotry úzkoprsost
bigotry bigotnost
bigots bigotní lidé

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy