Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tolerable únosný
tolerable rate of sth únosná míra čeho
tolerable risk přípustné riziko
tolerably přípustně
tolerably snesitelně
tolerance snášenlivost
tolerance tolerance
tolerance tolerance (biologie)
tolerance to toxic substances tolerance k toxickým látkám (ve vodě)
tolerances tolerance
tolerances odchylky
tolerant shovívavý
tolerant toleranční
tolerant tolerantní
tolerantly shovívavě
tolerantly tolerantně
tolerate tolerovat
tolerate snášet
tolerated tolerovaný
tolerated erosion tolerovaná eroze
tolerates toleruje
tolerating tolerující
toleration snášenlivost
toleration tolerance
toll mýtné
toll mostné
toll poplatek
toll hrana
toll mýto
toll vyzvánění
toll road silnice s mýtem
toll-free bez poplatku
tollbooth celní stanice
Tolley Tolley
tollgate závora
tolls mýta
tolls mýtná
tolls poplatky
toluene toluen
tom prostitutka
tom samec
tom-tom tam tam
tomahawk tomahavk
tomahawk tomahawk
Tomas Tomáš
tomato tomatový
tomato rajčatový
tomato rajče
tomato rajské jablíčko
tomato salad rajčatový salát
tomatoes rajčata
tomb hrobka
tomb hrob
tombac tombak
tombola tombola
tomboy divoška
tomboyish rozpustilý
tombs hrobky
tombstone náhrobek
tomcat kocour
tome tlustá kniha
tome tlustopis
tome tlustospis
tomentum plst
tomes svazky
tomfool hlupák
tomfool blázen
tomfoolery skopičiny
Tomlinson Tomlinson
Tommie Tommie
tommy kulomet
tommy rukojeť
tomography tomografie
tomorrow zítřek
tomorrow zítra

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy