Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tomorrows zítřky
tomorrow´s zítřejší
Tompkins Tompkins
ton tuna
ton tisíc
tonal tonální
tonal tónový
tonality tonalita
tonally tonálně
tone tónovat
tone odstínovat
tone tón
tone down zmírnit
tone down ztlumit
tone up posílit
tone-deaf bez hudebního sluchu
toned tónovaný
toneless monotónní
tonelessly monotónně
toner toner
toner tónovač
tones tóny
Tonga Tonga
tongs kleště
tongue jazyk
tongue in cheek poťouchlý
tongue twister jazykolam
tongue-in-cheek poťouchlý
tongue-in-cheek žertovně
tongue-tied málomluvný
tongue-tied oněmelý (v úžasu ztratit řeč)
tongue-twister jazykolam
tongueless němý
tongues jazýčky
Toni Toni
tonic tonic
tonic posilující
tonic tonik
tonight večer
tonight dnes večer
tonnage tonáž
tonnage nosnost
tonne tuna
tonnes tuny
tons tuny
tonsil krční mandle
tonsil mandle
tonsil tonzila
tonsilitis zánět mandlí
tonsilitis angína
tonsillectomy vynětí krčních mandlí
tonsillectomy tonzilektomie
tonsillitis zánět mandlí
tonsillitis angína
tonsillitis tonzilitida
tonsils krční mandle
tonsorial holičský
tonsure tonzura
tonsured tonzurovaný
tontine tontina
tony snobský
Tony Tonda (zkráceno z: Antony)
too také
too moc
too příliš
too též
too přílišný
too far gone neopravitelný
too late pozdě
too many moc
too much moc
too much příliš
took bral
took vzal
took trval

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy