Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
torn trhán
torn trhaný
tornado smršť
tornado tornádo
toroid toroid
toroid toroidní
toroid prostorový prstenec
toroidal prstencový
Toronto město - Kanada
Toronto Toronto
Toronto Target. torontský cílový plán
torpedo torpédo
torpedo boat torpédový člun
torpedoes torpéda
torpid malátný
torpidity apatičnost
torpidity malátnost
torpidity nehybnost
torpor nehybnost
torpor strnulost
torque kroutivá síla
torque točivý moment
Torrance Torrance
torrent proud
torrent příval
torrent bystřina
torrential prudký
torrents přívaly
torrid vášnivý
torridity vyprahlost
torridness vyprahlost
torsion zkrut
torsion krut
torsion torze
torsion torzní
torsion kroucení
torsional kroutivý
torsional torzní
torsional kroucení
torsional kroutící
torso trup
tort přestupek
tort delikt
tort přečin
tortilla kukuřičná placka
tortious nezákonný
tortious protiprávní
tortoise želva
tortoise-shell želvovina
tortoises želvy
tortoiseshell želví krunýř
tortoiseshell želvovina
tortuosity klikatost
tortuosity kroucení
tortuosity kroutivost
tortuosity křivolakost
tortuous klikatý
tortuously komplikovaně
tortuousness křivolakost
torture mučit
torture mučení
torture trápit
torture trýznění
torture týrání
torture chamber mučírna
torture to death umučit k smrti
tortured mučený
tortured týraný
torturer mučitel
torturing mučení
torturous mučivý
torus torus
Tory Tory
Tory konzervativní
Tory konzervativec

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy