Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
towing odtáhnutí
towing odvlečení
towing tahací
towing tažení
towing vlečení
towing vlečný
towline vlečné lano
town město
town clerk městský písař
town council magistrát
town crier městský vyvolavač
town hall radnice
town house městský dům
town house řadový dům
town meeting schůze obecní rady
town planner urbanista
town-council magistrát
town-hall radnice
townhouse městský dům
townie měšťák
Townley Townley
towns města
townscape pohled na město
townscape obraz města
Townsend Townsend
townsfolk měšťané
township správní oblast
townships okresy
townsman měšťan
townsmen měšťané
townspeople měšťané
towpath úsek podél vodní cesty
towrope vlečné lano
Towsley Towsley
TOX celkové organicky vázané halogeny
toxaemia otrava krve
toxaemia toxémie
toxic toxický
toxic otravný
toxic concentration toxická koncentrace
toxic dose toxická dávka
toxic effect toxické působení
toxic effect synergism synergismus toxického účinku
toxic substance škodlivina
toxic trace element stopový toxický prvek
toxic waste toxické odpady
toxic waste toxický odpad
toxicity jedovatost
toxicity toxicita
toxicity test test toxicity
toxicity unit jednotka toxicity
toxicological toxikologický
toxicological test test toxicity
toxicology toxikologie
toxin bakteriální jed
toxin toxin
toxins toxiny
toy hračka
toy with koketovat
toy with koketuje
toying koketování
toymaker tvůrce hraček
Toyota Toyota
toys hračky
toyshop hračkářství
TPAE The Possibilities Are Endless
TPIPT Technology Planning Integrated Product Team
TPS systém obchodovatelných povolení
TPS(S) This Program Sucks (Severely)
TQM Total Quality Management
trace vystopovat
trace vysledovat
trace stopa
trace rozlišovat
trace stopovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy