Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
trade obchodovat
trade živnostenský
trade agreement obchodní smlouva
trade association obchodní sdružení
trade balance obchodní bilance
trade balance (balance of trade) obchodní bilance (rovnováha)
trade barrier obchodní bariéra
trade barriers obchodní bariéry
trade bill obchodní účet
Trade Certificate živnostenský list
trade credit obchodní úvěr
trade cycle obchodní cyklus
trade deficit obchodní deficit /deficit obchodní bilance/
trade discount obchodní rabat
trade discount obchodní srážka (sleva)
trade discount rabat
trade fair obchodní veletrh
trade gap obchodní deficit
trade in dát na protiúčet
trade in st obchodovat s čím
trade in sth obchodovat s čím
trade journal obchodní katalog
trade journal podnikový časopis
trade loss obchodní ztráta
trade name jméno výrobku
trade name název výrobku
trade name obchodní název
trade name výrobní název
trade price obchodní cena
trade range obchodní pásmo
trade secret obchodní tajemství
trade secret výrobní tajemství
trade st for st vyměnit co za co
trade statistics obchodní statistika
trade surplus obchodní přebytek
trade terms obchodní podmínky (srážka
trade union odborová organizace
trade union odbory
trade unionist odborář
trade unions odbory
trade with sb obchodovat s kým
trade-in koupě na protiúčet
trade-off kompromis
trade-off porovnání
trade-off substituční vztah
tradeable obchodovatelný
tradeable permits obchodovatelná povolení
traded obchodoval
traded vyměnil
trademark ochranná známka
trademark obchodní známka
trademark (trade name) obchodní značka
trader obchodník
traders obchodníci
trades obchoduje
trades obchody
tradesman maloobchodník
tradesman obchodník
tradesman živnostník
tradesmen obchodníci
tradesmen hokynáři
tradespeople obchodníci
tradeswoman živnostnice
trading obchodování
trading obchodní
trading živnostenský
trading account obchodní účet
trading area obchodní zóna
trading company obchodní společnost (podnik)
trading in securities obchodování s cennými papíry
trading in sth obchodování s čím
trading limit obchodní limit
trading partner obchodní partner
trading pattern obchodní model (vzor)
trading policy obchodní politika

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy