Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
trading possibilities curve křivka obchodních možností
trading post obchodní středisko
trading profit obchodní zisk
trading profits zisky z obchodování
trading turnover obchodní obrat
tradition tradice
tradition zvyk
traditional starobylý
traditional tradiční
traditional economy tradiční ekonomika
traditionalism tradicionalizmus
traditionalist tradicionalistický
traditionalistic tradicionalistický
traditionally tradičně
traditions tradice
traduce pomlouvat
traducer pomlouvač
traffic obchodovat
traffic doprava
traffic provoz
traffic dopravní ruch
traffic dopravní
traffic obchodní styk
traffic silniční doprava
traffic silniční provoz
traffic veřejná doprava
traffic kšeftování
traffic obchodování
traffic ruch
traffic circle kruhový objezd
traffic island dopravní ostrůvek
traffic jam dopravní zácpa
traffic light dopravní světlo
traffic lights dopravní světla
traffic signal signál světelný
trafficator blinkr
trafficator směrovka
trafficker intrikán
trafficker překupník
traffickers překupníci
trafficking kšeftování
trafficking nelegální obchodování
tragedian autor tragédií
tragedian tragéd
tragedienne tragédka
tragedies tragédie
tragedy tragédie
tragic tragický
tragical osudný
tragical tragický
tragically tragicky
tragicomedy tragikomedie
trail stopovat
trail stopa
trail pěšina
trail stezka
trail vláčet
trail cesta
trail riding jždění na koni ve volné přírodě
trail riding ježdění na koni ve volné přírodě
trailblazer průkopník
trailer přívěs
trailer obytný přívěs
trailer vlečňák
trailer upoutávka
trailer vlek
trailers přívěsy
trailing stopování
trailing vlečení
trails sleduje
trails stezky
trails stopy
train cvičit
train nacvičit
train natrénovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy