Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tramping plahočení
trample pošlapat
trample udupat
trample dupat
trample šlapat
trampled udupán
trampling pošlapání
trampoline trampolína
trampolinist skokan na trampolíně
tramps tuláci
trams tramvaje
tramway tramvaj
trance vytržení
trance polospánek
trance strnutí
trance bezvědomí
trance trans
trance-like jako v tranzu
trancelike jako v tranzu
tranche podíl akcií
tranche tranže
Tranny transsexuál
tranquil ničím nerušený
tranquil plný pohody
tranquil poklidný
tranquil pokojný
tranquil mírný
tranquil tichý
tranquil klidný
tranquility pohoda
tranquility klid
tranquility poklid
tranquility ticho
tranquilize uklidnit
tranquilize utišit
tranquilize upokojit
tranquilize utišovat
tranquilizer tišící prostředek
tranquilizer sedativum
tranquilizer uklidňující prostředek
tranquillise uklidnit
tranquillise utišit
tranquilliser sedativum
tranquillity klid
tranquillity klidnost
tranquillity poklid
tranquillity pokoj
tranquillize uklidnit
tranquillizer sedativum
tranquillizer trankvilizér
tranquilly klidně
trans-shipment přeložení nákladu
transact provádět transakce
transact vyjednávat
transact (transact business) obchodovat
transaction transakce
transaction jednání
transaction úkon
transaction (business transaction) obchod
transaction cost transakční náklady
transaction costs transakční náklady
transaction money transakční peníze
transactional transakční
transactions transakce
transactions demand for money transakční poptávka po penězích
transactor jednatel
transalpine zaalpský
transamination transaminace
transatlantic transatlantický
transatlantic zaoceánský
transceiver vysílač s přijímačem
transcend přesahovat
transcendence překročení
transcendent mimořádný
transcendent vynikající

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy