Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
transcendental nadpřirozený
transcendentalist transcedentalista
transcendentally nadpřirozeně
transcontinental transkontinentální
transcribe přepsat
transcribed přepsaný
transcriber přepisovač
transcribing přepisující
transcribing přepsání
transcript opis
transcript přepis
transcript kopie
transcription opis
transcription přepis
transcriptional přepisový
transcriptional transkripční
transcripts opisy
transcripts přepisy
transducer převodník
transducer transduktor
transduction transdukce
TRANSEC Transmission Security
transect protínat
transection podélný řez
transept prostor v bazilice
transept transept
transfer přenášet
transfer přenést
transfer dopravovat
transfer přemísťovat
transfer převod
transfer převod
transfer of matter přestup látky
transfer of property majetkový převod
transfer payments transferové platby
transferability převoditelnost
transferable převoditelný
transferable přenosný
transferee přejímatel
transferee příjemce
transference přemístění
transferor postupitel
transferor převodce
transferor převoditel
transferral přenosový
transferred převedený
transferrer převaděč
transferring přenášení
transferring převádějící
transferring převádění
transferring převedl
transferring vysílání
transfers přenáší
transfers převádí
transfers přemisťuje
transfers přenosy
transfers převozy
transfers převody
transfers transfery
transfiguration proměna
transfigure proměnit
transfigure přetvořit
transfinite nekonečný
transfinite neomezený
transfinitely nekonečně
transfix přibodnout
transfix připíchnout
transform přetvořit
transform transformace
transform transformovat
transform proměnit
transform proměňovat
transform přeměnit
transformation přeměna
transformation transformace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy