Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
billiards kulečník
Billie Billie
billing fakturování
billing fakturace
billing účtování
Billings Billings
billingsgate sprostý jazyk
billion bilion
billionaire multimilionář
billionaire miliardář
billions miliardy
billionth miliardtý
billow vzdouvat se
billow front čelo průtokové vlny
billowing vlající
billowy rozvlněný
bills účty
bills zobáky
bills účtenky
bills směnky
billy obušek
billy goat kozel
bilobate dvoulaločný
bilobed dvoulaločný
bimbo nána
bimestrial dvouměsíční
bimestrial trvající dva měsíce
bimetal bimetal
bimetallic bimetalový
bimetallism bimetalismus
bimetallist bimetalistický
bimodal dvourežimový
bimodal bimodální
bimolecular bimolekulární
bimonthly dvouměsíčně
bimotored dvoumotorový
bin popelnice
bin truhla
bin silo
bin koš
bin zásobník
bin dust koš na odpadky
binaries spustitelné soubory
binary dvojkový
binary binární
binary star dvojhvězda
binaural stereofonní
binaural binaurální
bind bind/bound/bound
bind svázat
bind spojit
bind vazba
bind over převazovat
bind over zavázat slibem
bind over zavázat pod zárukou
bind over vázat slibem
binder šanon
binder vázačka
binder pořadač
bindery knihařská dílna
binding vázající
binding vazba
binding spojování
binding spojovací
binding vazebný
binding závazný
binding zavazující
binding vázání
binding rules závazné předpisy
binding structures závazné struktury
bindings nabídky
bindings na něčí žádosti
binds váže
binds svazuje
binds zavazuje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy