Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
translator překladatelka
translator překladač (program)
translators překladatelé
transliterate přepsat
transliterate transkribovat
transliterate transliterovat
transliterated transliteroval
transliterated transliterovaný
transliteration přepis
transliteration transliterace
translocate přemístit
translocation translokace
translocation přemístění
translucence průhlednost
translucence průsvitnost
translucency průsvitnost
translucent průsvitný
translunar translunární
transmigration přesídlení
transmigration přestěhování
transmissible převoditelný
transmission převodovka
transmission převod
transmission přenášení
transmission vysílání
transmission line přenosové vedení
transmissions vysílání
transmissions přenosy
transmissive přenosový
transmit vysílat
transmits přenáší
transmits vysílá
transmittable sdělitelný přenosem
transmittable visílatelný
transmittal přenos
transmittal vysílání
transmittance propustnost pro světlo
transmittance propustnost
transmittance prostupnost
transmitted přenášené
transmitted vysílané
transmitter vysílač
transmitters vysílače
transmitting přenášecí
transmitting přenášející
transmitting vysílání
transmogrification kouzelná proměna
transmogrify začarovat
transmutation přeměna
transmutation transmutace
transmute přeměnit
transmute transmutovat
transmuted přeměněný
transmuted přeměnil
transmuted transmutoval
transnational nadnárodní
transoceanic zaoceánský
transom traverza
transonic blížící se rychlosti zvuku
transonic transonický
transparence průhlednost
transparence průsvitnost
transparence transparentnost
transparencies diapozitivy
transparencies průhlednosti
transparency průhlednost
transparency diapozitiv
transparency transparentnost
transparency průhlednost (vody)
transparent transparentní
transparent průsvitný
transparent průhledný
transparently průhledně
transparently transparentně
transparentness průhlednost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy