Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
transpiration pocení
transpiration transpirace
transpiration vypařování
transpiration water demand transpirační vláhová potřeba
transpire přihodit se
transpire ukázat se
transpired stal se
transpired udál se
transpired ukázal se
transpired vyšel najevo
transplant transplantovat
transplantable transplantovaný
transplantation transplantace
transplanting transplantující
transplants transplantuje
transponder transpondér
transport transportovat
transport přepravovat
transport transport
transport přepravit
transport přeprava
transport doprava
transport převézt
transport dopravit
transport dopravní
transport charges přepravné
transport of matter přenos látky
transportability dopravitelnost
transportability transportovatelnost
transportable schopný transportu
transportable převozitelný
transportation doprava
transportation dopravní
transportation přeprava
transported transportovaný
transporter transportér
transporting dopravování
transporting transportování
transporting transportující
transports transportuje
transpose přemístit
transpose přemísťovat
transpose transponovat
transpose matrix transponovaná matice
transposed přemístěný
transposed přenesený
transposition přemístění
transposition přesunutí
transsaprobity transsaprobita
transsexual transsexuál
transship překládka
transship point překladiště
transshipment překládání
transshipment překládka
transshipment přeložení nákladu
transubstantiation proměna
transuranic transuranový
transversal příčka
transversal transverzální
transversal dike příčná hráz
transversal dike transverzální hráz
transversal drain příčný drén
transversal drainage příčná drenáž
transverse příčný
transversely napříč
transversely příčně
transvestism transvestismus
transvestite transvestit
Transylvania Sedmihradsko
Transylvania okres v USA
trap léčka
trap chytat do pasti
trap past
trap slepá ulička
trap propadlo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy