Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
trap vrhač asfaltových terčů
trap vodní uzávěr
trap sifon
trap lapač
trap door padací dveře
trap-door padací dveře
trapdoor padací dveře
trapdoor poklop
trapeze hrazda
trapeze lichoběžník
trapeze vysutá hrazda
trapezia lichoběžník
trapezium obecný čtyřúhelník
trapezium lichoběžník
trapezoid lichoběžník
trapezoidal lichoběžníkový
trappable polapitelný
trapped lapený
trapper lovec kožešin
trapper traper
trapper zálesák
trapping zachycování
trapping odchyt
trappings čabraka
traps pasti
traps zavazadla
trapshooting střelba na asfaltové holuby
trash brak
trash odpadky
trash kýč
trash smetí
trash veteš
trash zmetky
trash krám
trash odpad
trash šmejd
trash šunt
trashed opilý
trashed ožralý
trashiness bezcennost
trashy kýčovitý
trashy podřadný
trauma šok
trauma trauma
traumas trauma
traumata nervový šok
traumata trauma
traumatic traumatický
traumatise traumatizovat
traumatised traumatizovaný
traumatize traumatizovat
traumatize způsobit trauma
traumatized traumatizoval
traumatized traumatizovaný
traumatology traumatologie
travail dřina
travail porod
travel čas
travel cestování
travel cestovat
travel cestovní
travel agency cestovní kancelář
travel allowance cestovné
travel book cestopis
travel companion spolucestující
travel cost cestovné
travel cost method metoda cestovních nákladů
travel-agency cestovní kancelář
traveled cestoval
traveler cestovatel
traveler cestující
traveler s check cestovní šek
travelers cestovatelé
traveling salesman obchodní cestující
travelled cestoval

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy