Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
treasuries pokladnice
treasury pokladnice
Treasury ministerstvo financí
treasury bill pokladniční poukázka
treasury bill yield výnos směnky státní pokladny
treasury note státovka
treasury securities cenné papíry vydávané státem
treasury stock vlastní akcie
treat zacházet s
treat léčit
treat ošetřit
treat illness léčit
treatable léčitelný
treated léčený
treated zpracovaný
treated zacházel s
treated water upravená voda
treaties dohody
treaties pakty
treaties smlouvy
treating úprava
treating upravování
treating zpracování
treatise pojednání
treatment léčba
treatment léčení
treatment zacházení
treatment zpracování
treatment nakládání
treatment ošetřování
treatment ošetření
treatment efficiency účinnost čištění (vodní hospodářství)
treatments ošetřování
treats zachází
treats jedná
treats ošetřuje
treaty smlouva
treble trojitý
treble ztrojnásobit
treble soprán
treble trojnásobek
treble trojnásobný
tree stromový
tree strom
tree stromek
tree farm lesní farma
tree surgery léčení stromů
treeless beze stromů
treeless nezalesněný
trees stromy
trefoil jetel
trefoil trojlístek
trek běh
trek výprava
trekker cestovatel na dlouhé cestě
trekking chůze
trellis mřížovina
trellis-work mřížovina
trelliswork mřížovina
tremble chvět se
tremble zachvět se
tremble chvění
tremble třes
tremble zachvění
trembled zatřásl se
trembles chvěje se
trembling chvění
trembling třesení
tremblingly roztřeseně
tremendous strašlivý
tremendous děsivý
tremendous senzační
tremendous báječný
tremendous obrovský
tremendously nesmírně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy