Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tremolite tremolit
tremolo tremolo
tremolo chvění
tremor chvění
tremor záchvěv
tremulous rozechvělý
tremulous roztřesený
tremulously rozechvěle
tremulousness rozechvělost
trench vykopat
trench příkop
trench výkop
trenchancy ostrost
trenchant pronikavý
trenchantly pronikavě
trencher podnos
trencher zákopník
trencher prkénko
trencherman jedlík
trenches příkopy
trenches strouhy
trenches výkopy
trend tendence
trend sklon
trend směr
trend trend
trend analysis rozbor tendence
trendiest nejmódnější
trendiness módnost
trends trendy
trendy hypermoderní
trendy módní
Trenton Trenton
Trenton hl.m. - New Jersey v USA
trepan trepanovat
trepan trepan
trepan trepanační přístroj
trephination trepanace
trepidation nervóza
trepidation nervozita
trepidation rozechvění
trepidation úzkost
trepidation znepokojení
treshold práh
trespass porušení
trespass přestupek
trespasser narušitel
trespassing provinění
trespassing zasahující
tress kadeř
tress lokna
tress kadeře
tresses kadeře
tresspass nedovoleně vstupovat na cizí pozemek
trestle podstavec
trey trojka
TRF Turbine Research Facility
TRI inventura toxického vypouštění
triad triáda
triad trojice
triadic trojitý
triage výběr podle naléhavosti
trial vyzkoušení
trial soudní řízení
trial soudní proces
trial přelíčení
trial líčení
trial soud
trial zkušební
trial pokus
trial experiment
trial zkouška
trial run zkušební chod
trial-and-error metoda pokus omyl
trials přelíčení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy