Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
triangle trojúhelník
triangles trojúhelníky
triangular trojboký
triangular trojhranný
triangular trojúhelníkový
triangularity trojúhelníkovost
triangulate triangulovat
triangulated trianguloval
triangulated triangulovaný
triangulation triangulace
triathlon trojboj
triathlon triatlon
triatomic tříatomový
tribal kmenový
tribal area kmenová oblast
tribal area rodová oblast
tribalism kmenovitost
tribally kmenově
tribe plemeno
tribe klan
tribe kmen
tribe rod
tribes kmeny
tribesman člen kmenu
tribesman domorodec
tribesmen členové kmenu
tribespeople členové kmene
tribromomethane tribrommetan
tribulation soužení
tribulation trápení
tribulations soužení
tribulations trápení
tribunal tribunál
tribune tribun
tribune tribuna
tribune vůdce
tribune ochoz
tributary přítok
tribute pocta
tribute počest
tribute vzdát čest
tribute hold
tribute poklona
trice bleskurychle
trice zátah lanem
trice okamžik
triceps triceps
triceps trojhlavý
trichina svalovec stočený
trichiniasis trichinóza
trichinosis trichinelóza
trichinosis trichinóza
trichloracetaldehyde trichloracetaldehyd
trichloride trichlorid
trichloroethane trichloretan
trichloroethylene trichloretylen
trichloromethane trichlormetan
trichloronitromethane trichlornitrometan
trichotomy trichotomie
trichromatic tříbarevný
trichromatic trojbarevný
trichromatic trichromatický
trick úskok
trick trik
trick podvést
trick klam
trick lest
trick napálit
trick obelstít
trick podfuk
trick podvod
trick švindl
trick out vyfintit
trick out vyšňořit
trick-cycling krasojízda

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy