Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
trilateral trojstranný
trilby plstěný klobouk
trilingual trojjazyčný
trill trylek
trill trylkovat
trillion bilión
trillions trilióny
trillionth triliontý
trilobate trojlaločný
trilobite trilobit
trilogies trilogie
trilogy trilogie
trim ořezat
trim ořezávání
trim ořezávat
trim oříznutí
trim ostříhat
trim ostřihnutí
trim přistřihávání
trim přistřihnout
trim stříhat
trim upravovat
trim vzhledný
trim zastřihnout
trim zkracovat
trim uklizený
trim upravený
trim zkrátit
trim down zeslabit
trimaran trimaran
Trimble Trimble
trimester období tří měsíců
trimester čtvrtletí
trimester trimestr
trimmed zastřihl
trimmed zastřižený
trimmed zkrácený
trimmed zkrátil
trimmer střihač
trimmer zahradnické nůžky
trimming zastřihávání
trimming zkracování
trimmings krajky
trimness uklizenost
Trinidad Trinidad
trinitrotoluene trinitrotoluen
trinitrotoluene tritol
trinity nejsvětější trojice
trinity trojice
trinket levná bižuterie
trinket tretka
trinket cetka
trio trio
triode trioda
trip výlet
trip cesta
trip úlet
trip vypnutí
trip podrazit nohu
trip up udělat chybu
trip up zakopnout
tripartite tripartitní
tripartite trojstranný
tripe blbost
tripe dršťky
tripe hloupost
tripe nesmysl
triplane trojplošník
triple trojnásobný
triple trojitý
triple jump trojný skok
triple jump trojskok
triples trojice
triples ztrojnásobuje
triplet trojče

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy