Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
triplet triola
triplets trojčata
Triplett Triplett
triplex trojitý
triplex trojnásobný
triplicate ztrojnásobit
triplication ztrojení
triplication ztrojnásobení
triplicity trojnásobnost
triply trojnásobně
tripod stojan
tripod stativ
tripodal třínohý
Tripoli Tripoli
Tripoli hl.m. - Libye
tripos druh závěrečné zkoušky na Cambridgi
tripped klopýtl
tripper turista
tripping klopýtnutí
trips výlety
tripton tripton
triptych triptych
tripwire drát spouštějící past
trireme triréma
trisect roztrojit
trisection roztrojení
Tristan Tristan
trite otřelý
trite omšelý
trite otřepaný
trite triviální
trite banální
triteness banálnost
triteness otřelost
tritium tritium
triturate rozmělňovat
triturate rozmělnit
triturate roztírat
triumph triumfovat
triumph triumf
triumphal triumfální
triumphal vítězoslavný
triumphalism ponižování poražených
triumphalist povýšený
triumphant vítězoslavný
triumphant vítězný
triumphantly triumfálně
triumphs triumfy
triumvirate triumvirát
triumvirate trojice
trivalent trojmocný
trivalent třímocný
trivet třínožka
trivia drobnosti
trivia maličkosti
trivial obyčejný
trivial triviální
trivialisation trivializace
trivialisation zjednodušování
trivialise trivializovat
trivialised banalizoval
trivialised trivializoval
trivialities drobnosti
triviality trivialita
trivialization trivializace
trivialize bagatelizovat
trivially jednoduše
trivially triviálně
Trobriand Trobriandovy ostrovy
Trobriand islands Trobriandovy ostrovy
trocar trokar
trochaic trochejský
trochee trochej
trod tread/trod/trodden
trod pošlapal

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy