Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
trodden tread/trod/trodden
trodden pošlapaný
trodden šlapaný
troglodyte troglodyt
troglodyte zaostalec
troika trojka
Trojan trojský
Trojan Trojan
Trojan horse Trojský kůň
Trojan War Trojská válka
troll třpytka
troll obr
troll skřítek
troll šotek
troll trol
troll mluvit rychle
trolley dvoukolák
trolley trolejbus
trolley vozík
trolley drezína
trolley kára
trolley tramvaj
trolley car trolejbus
trolley-bus trolejbus
trolleybus trolejbus
trolleys vozíky
trolleys tramvaje
trollish trolí
trollop běhna
trollop coura
trombiculiasis trombikulóza
trombone pozoun
trombone trombón
trombones pozouny
trombones trombóny
trombonist pozounista
trombonist trombónista
troop rota
troop vojsko
troop carrier vojenský přepravní letoun
troop carrier ship vojenská transportní loď
trooper kavalerista
trooper pěšák
troopers pěchota
troops vojáci
troops vojenské jednotky
troopship druh vojenského plavidla
trope tropus
trophic trofický
trophic conditions trofie
trophic level trofická hladina
trophic potential trofický potenciál
trophies trofeje
trophoblast trofoblast
trophogeneous layer trofogenní vrstva
trophogeneous zone trofogenní vrstva
tropholytic layer trofolytická vrstva
tropholytic zone trofolytická vrstva
trophy trofej
trophy trofie
tropic obratník
tropic tropický
tropical tropický
tropical pitcher plant láčkovka
tropically tropicky
tropics tropické pásmo
tropism tropismus
tropopause tropopauza
troposphere troposféra
tropospheric troposférický
trot klusat
trot klus
trot poklus
trot out předvádět se
trot out vytasit se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy