Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
trucks kamiony
trucks náklaďáky
truculence agresivnost
truculence bojovnost
truculence divokost
truculent agresivní
truculent bojechtivý
truculent bojovný
truculent divoký
truculently agresivně
truculently bojechtivě
Trudeau Trudeau
trudge plahočit
trudged plahočil
Trudy ženské křestní jméno
true pravdivý
true logická jednička
true pravý
true pravda
true pravdivě
true oprávněný
true skutečný
true správný
true upřímný
true věrný
true up setřídit
true-blue pevných zásad
true-born čistokrevný
true-born rodilý
true-false test zkouška správnosti
trueborn čistokrevný
trueborn rodilý
trueness pravdivost
truer pravdivější
truest nejpravdivější
truffle lanýž
truism jasná pravda
truism truismus
Trujillo Trujillo
truly upřímně
truly pravdivě
truly opravdu
truly skutečně
truly opravdově
truly věrně
truly doopravdy
Truman Truman
Trumbull Trumbull
trump přetrumfnout
trump trumf
trump up zosnovat
trumped-up zinscenovaný
trumpery kýč
trumpery nevkusný
trumpet trumpeta
trumpeter trubač
trumpeter trumpetista
trumpets trubky
trumpets trumpety
truncate odříznout
truncate zkrátit
truncate useknout
truncated zkrácený
truncates zkracuje
truncating osekávání
truncating zkracování
truncation zkrácení
truncheon obušek
trundle valit se např. vozidlo
trundle kutálet
trundle valit
trundle bed postel na kolečkách
trundled kutálel
trundled valil
trundling kutálení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy