Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
trundling válení
trunk kufr
trunk držadlo
trunk kmen
trunk truhla
trunk peň
trunk chobot
trunk trup
trunk kufr (u auta)
trunk cable sběrnicový kabel
trunk line dálková trať
trunking kabelový kanál
trunks kalhoty
trunks kmeny
trunks trenýrky
trunks truhly
trunnion radiální čep
truss svázat
truss krov
trust trust
trust víra
trust svěřenectví
trust nadace
trust společnost
trust věřit
trust důvěra
trust důvěřovat
trust (company) trast
trust company depozitní banka
Trust me. Věr mi.
trust territory svěřenecké území
trusted důvěryhodný
trusted spolehlivý
trustee opatrovník
trustee správce
trustee pověřenec
trusteeship opatrovnictví
trustful důvěřivý
trustfully důvěřivě
trustfulness důvěřivost
trusting důvěřivý
trustingly důvěřivě
trusts věří
trusts důvěry
trustworthiness důvěryhodnost
trustworthiness spolehlivost
trustworthy důvěryhodný
trustworthy spolehlivý
trustworthy věrohodný
trusty spolehlivý
truth pravda
truthful pravdomluvný
truthful pravdivý
truthfully pravdivě
truthfulness pravdivost
truths pravdy
try snažit se
try vynasnažit se
try zkoušet
try zkusit
try soudit
try vyzkoušet
try pokoušet
try zakusit
try zkouška
try hard vynasnažit se
try hard snažit se
try on vyzkoušet si
try out vyzkoušet si
try out vyzkoušet
try out zkoušet
try to zkuste
try to catch chytat
try-out vyzkoušení
trying namáhavý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy