Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tulle tyl
Tulsa okres v USA
Tulsa město - Spojené státy americké
tumble překotit se
tumble pád
tumble povalit
tumble-down na spadnutí
tumbledown polorozpadlý
tumbledown polozřícený
tumbler sklenice
tumbler odlivka
tumbleweed laskavec
tumbling převracení
tumbrel kára
tumbril kára
tumescence opuchlina
tumescence otok
tumescent otékající
tumid napuchlý
tumid opuchlý
tumid oteklý
tumid zduřelý
tumidity nabubřelost
tumidity opuchlost
tummy břicho
tummy bříško
tumor nádor
tumour nádor
tumult mela
tumult shluk
tumult rozruch
tumultuous vášnivý
tumultuous zuřivý
tumultuous divoký
tumultuous bouřlivý
tumultuously bouřlivě
tumulus mohyla
tun bečka
tun sud
tuna tuňák obecný
tuna tuňák
tunable naladitelný
tundra tundra
tune ladit
tune melodie
tune ladění
tune naladit
tune notovat
tune nápěv
tune píseň
tune písnička
tune soulad
tune in naladit
tune in vyladit
tune up naladit
tune-up zvýšení výkonu
tune-up naladění
tuned laděný
tuned naladěný
tuneful melodický
tunefully melodicky
tuneless nemelodický
tunelessly nemelodicky
tuner ladič
tuner tuner
tunes ladí
tunes melodie
tunes písničky
tunes seřizuje
tungstate wolframan
tungsten wolfram
tunic tunika
tuning vyladění
tuning zvýšení výkonu
tuning ladění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy