Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tuning fork ladička
tuning fork vidličková ladička
Tunis Tunis
Tunis hl.m. - Tunis
Tunisia Tunis
Tunisia Tunisko
tunnel tunel
tunnel protunelovat
tunneler tunelář
tunnelling tunelování
tunnels tunely
tunny tuňák
tup beran
tuple -násobný
tuplet n-tice
tuppence dvě pence
turban turban
turbid kalný
turbid zakalený
turbid water okalová voda
turbidity zakalení
turbidity zmatenost
turbidity zákal
turbidity kalnost (vody)
turbidity zákal (vody)
turbine turbína
turbines turbíny
turbo turbo
turbocharged motor s turbem
turbocharged přeplňovaný
turbocharger turbodmychadlo
turbocharger turbokompresor
turbofan turboventilátor
turbojet engine proudový motor
turboprop turbovrtulový motor
turbot druh ryby
turbulence turbulence
turbulency turbulence
turbulent turbulentní
turbulent diffusion turbulentní difuze (hydrosystém)
turd vulgárně fekálie
tureen polévková mísa
turf trávník
turf drn
turf out vyrazit
turfing drnování
turfy drnitý
turfy rašelinový
turgescence napuchnutí
turgid nabubřelý
turgid opuchlý
turgid oteklý
turgid pompézní
turgidity bombastičnost
turgidity nafoukanost
turgidity nafouklost
turgidity napuchlost
turgidity nateklost
turgidity zduřelost
turgidly nafoukaně
turgor turgor
Turin Turín
Turing anglický matematik
Turing vynálezce Turingova stroje
Turk Turk
turkey kachna (novinářská)
Turkey Turecko
turkey krůta
turkey krocan
turkey nešika
turkey trojnásobný strike
turkey buzzard kondor
turkeys krocani
turkeys krůty
turkish turecký

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy