Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Turkmenistan Turkmenistán
turmeric kurkuma
turmoil vřava
turmoil rozruch
turmoil zmatek
turn obrátit
turn obrat
turn zahnout
turn kroutit se
turn obracet se
turn obrátit se
turn točit se
turn zakroutit se
turn pootočit
turn přelom
turn zahýbat
turn otočit se
turn natočit
turn obracet
turn otáčet
turn otáčka
turn točit
turn namířit
turn obrátka
turn odbočit
turn otočení
turn otočit
turn zatáčka
turn soustružit
turn a bit pootočit
turn around obrátit
turn around otočit
turn away odehnat
turn away odvrátit
turn away zamítnout
turn back vrátit se
turn back změnit názor
turn down klesnout
turn down ochabovat
turn down stáhnout
turn down zamítnout
turn down zeslabit
turn down ztišit
turn down ztlumit
turn down odmítat
turn down odmítnout
turn for the worst obrat k horšímu
turn in jít spát
turn into proměnit na
turn into přeměnit se na
turn of century přelom
turn of phrase způsob vyjadřování
turn off odbočovat
turn off odbočit
turn off vypnout
turn off vypínat
turn off zahnout
turn off zahýbat
turn off odradit
turn on zapnout
turn on zapínat
turn on vzrušit (sexuálně)
turn out vylézt z postele
turn out ukázat se
turn out vyklubat se
turn out vyrábět
turn out vyprodukovat
turn out vyrukovat
turn over převrátit se
turn over obrátit
turn over překlopit
turn over převrátit
turn over uvažovat
turn over odevzdat
turn over přepnout program v televizi

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy