Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
turn pale zblednout
turn red zrudnout
turn round otočit se
turn round otáčet se
turn tail prásknout do bot
turn the corner zahnout za roh
turn to dát se do práce
turn to dát se do toho
turn to obrátit se
turn to začít dělat
turn up dostavit se
turn up dostavovat se
turn up objevit se
turn up přidat teplo
turn up náhodou najít
turn up pustit hlasitěji
turn-key dodávka na klíč
turn-off nechutnost
turn-up přehyb
turnabout obrat
turnaround obrátka
turnaround zvrat
turnbuckle napínák
turncoat přeběhlík
turned obrácený
turned otočený
turned otočil
turner soustružník
turning otočení
turning otočka
turning točení
turning otáčení
turning obracení
turning obracející
turning odbočka
turning soustružení
turning point bod obratu
turning point zásadní změna
turning point obrat
turning point zvrat
turning-on zapnutí
turnip tuřín
turnip cabbage kedluben
turnips tuříny
turnkey klíčník
turnkey žalářník
turnoff nechutnost
turnout účast
turnout návštěvníci
turnover obrat
turnover fluktuace
turnover druh malého plněného pečiva
turnover tax daň z obratu
turnpike silnice s mýtným
turnpike závora
turnround obrátka
turnround zvrat
turns otáčí
turns obraty
turnstile turniket
turntable část gramofonu
turntable otočný stůl
turntable točna
turntables otočné stoly
turntables točny
turnup přehyb
turpentine terpentýn
turpitude hanebnost
turpitude podlost
turps terpentýn
turquoise tyrkys
turquoise tyrkysový
turret věžička
turtle želva
turtledove hrdlička

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy