Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
turtleneck rolák
turtles želvy
Tuscaloosa okres v USA
Tuscan toskánský
Tuscan toskánština
Tuscany Toskánsko
tusk kel
tusk tesák
tusk špičák
tussle poprat
tussle rvačka
tussle bitka
tussock trs trávy
tussocky trsovitý
tut pomlaskávat
tutelage silný vliv
tutelary poručnický
tutor tutor
tutor školitel
tutor vychovatel
tutor instruktor
tutor konzultant
tutorial výuka
tutorial cvičení
tutorials cvičení
tutors učitelé
tutors vychovatelé
tutorship poručnictví
tutorship učitelství
tutti tutti-frutti
Tuttle Tuttle
tutu sukénka baletky
Tuvalu Tuvalu
tux smoking
tuxedo smoking
TV televize
TV televizní
TV camera televizní kamera
TV set televizor
twaddle kec
twaddle žvást
twang brnk
twang brnkat
twat kurva
twat kundička
TWE 2
tweak kroutit
tweak štípnout
tweak zakroutit
tweak zatahat
tweaked vylepšený
tweaked vylepšil
tweaking vylepšování
twee sentimentální
tweed tvíd
tweedy tvídový
tween dítě (většinou dítě mezi 8. a 12. rokem věku)
tweet pípání
tweeter vysokotónový reproduktor
tweezer pinzeta
tweezers pinzety
twelfth dvanáctý
twelfth dvanáctina
twelve dvanáct
twelve dvanáctka
twelve-degree beer dvanáctka
twelve-step dvanáctikrokový
twelvemonth rok
twenties dvacátá léta
twentieth dvacátý
twenty dvacet
twenty dvacítka
twenty pozice
twenty-crown coin dvacetikoruna
twenty-crown coin dvacka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy