Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
twenty-eight osmadvacet
twenty-eighth dvacátý osmý
twenty-fifth dvacátý pátý
twenty-first jednadvacátý
twenty-five dvacet pět
twenty-four dvacet čtyři
twenty-fourth dvacátý čtvrtý
twenty-nine dvacet devět
twenty-ninth dvacátý devátý
twenty-one dvacet jedna
twenty-second dvacátý druhý
twenty-seven dvacet sedm
twenty-six dvacet šest
twenty-sixth dvacátý šestý
twenty-third dvacátý třetí
twenty-three dvacet tři
twenty-two dvacet dva
twenty-two year old dvaadvacetiletý
twenty-two years dvaadvacet let
twerp hlupák
twice dvakrát
twiddle kroutit
twiddle obracet
twiddle pohrávat
twiddler nervozně si pohrávající osoba
twiddles obrací
twiddles pohrává
twiddling obracení
twiddling pohrávání
twig ratolest
twig větvička
twiggy hubený
twiggy štíhlý
twilight soumrak
twilit tlumeně osvícený
twilit v pološeru
twill kepr
twin dvojče
twin dvojitý
twin zdvojený
twine ovinout
twine provázek
twinge píchnutí
twinkle blikání
twinkle jiskřit
twinkle mihotání
twinkle třpytit
twinkle zajiskření
twinkling mihotavý
twinkling mžik
twinkling okamžik
twinkly mihotavý
twinned narozený ze dvojčat
twinning zdvojování
twins dvojčata
twirl kroužit
twirl kroutit (se)
twirly kroutivě
twist zkroutit
twist zkroucení
twist pokroutit
twist stočit
twist navíjet
twist kroutit
twist kroutit se
twist zakroutit se
twist zkroutit se
twist fígl
twist finta
twist obrat
twist zvrat
twist around stočit
twisted překroucený
twisted zvrácený
twisted pair kroucená dvojlinka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy