Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Tyler Tyler
tympanic tympanický
tympanum ušní bubínek
tympanum tympanon
Tyndall Tyndall
type druh
type psát na stroji
type typ
type piš
type pište
type litera
type model
type vzor
type písmo
type of succession typ sukcese
type something napiš
typecast obsazovat do rolí
typecast rozdělovat do kategorií
typed psaný na stroji
typed napsal
typed napsaný
typeface druh písma
typefaces druhy písma
types typy
typescript strojopis
typeset sázet
typeset vysázet
typesetter sazeč
typesetting sazba
typewriter psací stroj
typewriters psací stroje
typewritten napsaný strojem
typhoid podobný tyfu
typhoid připomínající tyfus
typhoid tyfus břišní
typhoid břišní tyfus
typhoid tyfový
typhoid fever tyfus
typhoon tajfun
typhus tyfus
typhus fever skvrnitý tyf
typic typický
typical typický
typicality charakterističnost
typically typicky
typicalness typičnost
typification zosobnění
typified reprezentovaný
typified typizovaný
typified typový
typify symbolizovat
typify typizovat
typing psaní na stroji
typing typizace
typing error překlep
typist písař
typist s error překlep
typists písaři
typo překlep
typographer tiskař
typographer typograf
typographic typografický
typographical typografický
typographically typograficky
typography knihtisk
typography typografie
typological typologický
typologically typologicky
typologies typologie
typology typologie
tyramine tyramin
tyrannical tyranský
tyrannical ukrutný
tyrannically tyranský
tyrannicide zavraždění tyrana

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy