Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tyrannise tyranizovat
tyrannise utlačovat
tyrannised tyranizoval
tyrannised utlačoval
tyrannize deptat
tyrannize tyranizovat
tyrannize utlačovat
tyrannized tyranizoval
tyrannized tyranizovaný
tyrannized utlačoval
tyrannized utlačovaný
tyrannous krutovládný
tyrannous tyranský
tyranny tyranie
tyrant tyran
tyre guma
tyre pneumatika
tyres pneumatiky
tyro nováček
tyro začátečník
Tyrol Tyrolsko
Tyrol Tyrol
tyrosine tyrozin
Tyson Tyson
tzar car
UBD User Brain Damage
ubiquitous všudypřítomný
ubiquitously všudypřítomný
ubiquitously všude se vyskytující
ubiquity všudypřítomnost
UCAV Uninhabited Combat Aerial Vehicle
udder vemeno
udders vemena
udge vynést rozsudek
udge uznat
udge rozhodnout
udge přiřknout
udge prohlásit
udge odsoudit
udge sb. to be guilty uznat vinným koho
udge st. void prohlásit za neplatné co
udge to přiřknout komu
udge to death odsoudit k smrti
udged přiřknuto
udging rozhodování
udicate přisoudit
udicate posuzovat
udicated rozhodoval
udicated přisoudil
udicated posuzoval
udicating přisuzující
udication rozhodnutí
udication rozsudek
udication rozhodnutí
udication posouzení
udication adjudikace
udicative posuzující
udicator soudce
udicator rozhodce
udicator posuzovatel
udicatory adjudikatorní
UDS Ugly Domestic Scene
UES jednotné environmentální standardy
Ufa Ufa
UFO neidentifikovatelný létající předmět
ufologist ufolog
ufology ufologie
Uganda Uganda
Ugandan Uganďanec
Ugandan ugandský
ugh uff
ugh fuj
ugh! fuj
uglier ošklivější
ugliest nejošklivější

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy