Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ultrasonically ultrazvukově
ultrasound ultrazvuk
ultraviolet ultrafialový
ululate skučet
ululation nářek
ululation bědování
Ulysses Odysseus
Ulysses Odyseus
Ulysses mužské křestní jméno
um no
umber žlutohnědý
umber okrový
umber okr
umbilical pupeční
umbilicus pupek
umbra zastíněná oblast
umbrage pocit dotčení
umbrella deštník
umbrella slunečník
umbrellas deštníky
umlaut přehlasovací znaménko
umlaut přehláska
umpire soudce
umpire rozhodčí
umpires rozhodčí
umpteen spousta
umpteenth ikstý
UN Spojené národy
un-American neamerický
UNA Use No Acronyms
unabashed nestoudný
unabated nezmenšený
unabbreviated nezkrácený
unable neschopen
unable neschopný
unabridged kompletní
unabridged nezkrácený
unabridged úplný
unaccented nepřízvučný
unacceptability nepřijatelnost
unacceptable nepřijatelný
unacceptable neakceptovatelný
unacceptably neakceptovatelně
unaccepted nevhodný
unaccepted nepřijatelný
unaccompanied bez doprovodu
unaccompany bez doprovodu
unaccompany bez doprovodu zpěvem
unaccompany bez doprovodu hrou
unaccomplished nedokončený
unaccountability nevysvětlitelnost
unaccountable nevysvětlitelný
unaccountable neodpovědný
unaccountable záhadný
unaccountably nevysvětlitelně
unaccredited neakreditovaný
unaccustomed neobvyklý
unaccustomed nezvyklý
unachievable neproveditelný
unachievable nedosažitelný
unacknowledged nepovšimnutý
unadapted nepřizpůsobený
unadaptive nepřizpůsobivý
unaddressable neadresovatelný
unaddressed neadresovaný
unadorned neozdobený
unadulterated ryzí
unadulterated čirý
unadventurous bez dobrodružství
unadvisable nevhodný
unadvised nerozvážný
unadvised ukvapený
unaesthetic neestetický
unaffected nedotčený
unaffected nezasažený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy