Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unaffectedly nedotčeně
unaffiliated nepřidružený
unaffordable cenově nedostupný
unafraid nebojácný
unaided bez podpory
unaided bez pomoci
unaided neozbrojený
unaided sám
unalienable nezcizitelný
unaligned nezarovnaný
unalike odlišný
unallocated neobsazený
unallocated nepřidělený
unalloyed ryzí
unalloyed nefalšovaný
unalloyed nelegovaný
unalloyed nesmíšený
unalterable neměnný
unalterable nezměnitelný
unalterably nezměnitelně
unaltered nezměněný
unambiguity jednoznačnost
unambiguous nedvojsmyslný
unambiguous jednoznačný
unambiguously jednoznačně
unamusing nudný
unanimity jednohlasnost
unanimous jednohlasný
unanimous jednotný
unanimous jednohlasný
unanimously jednomyslně
unanimously jednotně
unannounced neohlášený
unannunciated intrusion neoprávněné vniknutí
unanswerable nezodpověditelný
unanswered nezodpovězený
unanticipated neočekávaný
unanticipated nepředpokládaný
unapologetic nedotčený
unappealable neodvolatelný
unappealingly nevábně
unappeased nesmířený
unappetizing neestetický
unappetizing nechutný
unapplied nepoužitý
unapplied neaplikovaný
unappreciative nevděčný
unapproachability nedosažitelnost
unapproachable nepřístupný
unappropriated nepřivlastněný
unapprove nesouhlasit
unapprove nepotvrdit
unapprove neschválit
unapproved nepotvrdil
unapproved neschválený
unapproved neschválil
unapproved nesouhlasil
unarguable nepopiratelný
unarguably nepopiratelně
unarmed neozbrojený
unarmoured nepancéřovaný
unarrest osvobození
unarrest propuštění
unary jednočlenný
unashamed nestydatý
unashamedly nestydatě
unasked nevyžádaný
unassailable nedobytný
unassailable nenapadnutelný
unassertive neprůbojný
unassignable nepřenosný
unassignable nepřevoditelný
unassigned nepřiřazeno
unassisted bez podpory
unassisted bez pomoci

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy