Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unassuming nenáročný
unassuming skromný
unassured nejistý
unattached nepřiloženo
unattached nepřipojený
unattached nespojený
unattainable nedosažitelný
unattainable nedostižný
unattainable nedostupný
unattainably nedosažitelný
unattended neobsluhovaný
unattested nedoložený
unattractive neatraktivní
unattractive nehezký
unattractively nevábně
unattractiveness neatraktivnost
unattributable nikomu nepřipsatelný
unattributed nepřičítaný
unattributed nepřisuzovaný
unauthentic neautentický
unauthenticated neověřený
unauthorised neautorizovaný
unauthorised neoprávněný
unauthorised nepovolený
unauthorised usage fee poplatek za neoprávněné užívání
unauthorized neautorizovaný
unavailability nedostupnost
unavailability nedosažitelnost
unavailability nepoužitelnost
unavailable nedostupné
unavailable nepřístupný
unavailable nedosažitelný
unavailable nedostupný
unavailing marný
unavailing zbytečný
unavailingly bezvýsledně
unavailingly zbytečně
unavenged nepotrestaný
unavoidable nevyhnutelný
unavoidably nevyhnutelně
unawakened neprobuzený
unaware nevědomě
unaware netušící
unaware neuvědomující si
unawareness neuvědomování si
unawares nevědomky
unbacked nepodporovaný
unbacked outsider
unbaked nedopečený
unbaked nepečený
unbaked neupečený
unbalance vychýlit
unbalanced nevyrovnaný
unbar odrýglovat
unbearable neúnosný
unbearable nesnesitelný
unbearably nesnesitelně
unbeatable nepřekonatelný
unbeaten neporažený
unbecoming nepatřičný
unbecoming neslušný
unbeknown bez něčího vědomí
unbeknown neznámý
unbelief bezbožnost
unbelief nevíra
unbelievability neuvěřitelnost
unbelievable neuvěřitelný
unbelievably neuvěřitelně
unbeliever nevěřící
unbelievers nevěřící
unbelieving nevěřící
unbeloved nemilovaný
unbend narovnat
unbend pookřát
unbent pookřál

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy