Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
biorhythm biorytmu
BIOS základní systém počítače
bioscope kino
bioscope bioskop
biosorption biosorpce
biosphere biosféra
biosphere reserve biosférická rezervace
biosynthesis biosyntéza
biosystem biosystém
biota biota
biota souhrn živočichů a rostlin
biotechnologic macrosystem biotechnologický makrosystém
biotechnological biotechnologický
biotechnologist biotechnolog
biotechnology biotechnologie
biotest biotest (hydrobiologie)
biotic biotický
biotic environmental component biotická složka prostředí
biotic factor biotický faktor
biotic potential biotický potenciál
biotin biotin
biotope biotop
biotransformation biotransformace
biotype biotyp
biparous rodící dvě mláďata
bipartisan týkající se dvou stran
bipartite oboustranný
bipartite dvojdílný
biped dvounožec
biped dvounohý
bipedal dvounohý
bipedalism dvounohost
bipedalism bipedie
biphenyl bifenyl
biplane dvojplošník
bipolar dvoupólový
bipolar bipolární
bipolarity bipolarita
biquadrate bikvadrát
biquadratic bikvadratický
biracial skládající se ze dvou ras
birch mrskání
birch bříza
birch tree bříza
birchen březový
bird ptáček
bird ptáče
bird ptačí
bird pták
bird cage zajatecký tábor
bird dog ohař
bird dog honicí pes
bird of paradise rajka
bird of prey dravec
bird of prey dravý pták
bird s eye view ptačí perspektiva
bird s-eye view ptačí perspektiva
bird-cherry střemcha hroznovitá
birdbath koupací miska pro ptáky
birdbrain blbec
birdcage klec na ptáky
birdcages ptačí klece
birder ptáčník
birdie ptáček
birdie o úder nižší než par
birdlime ptačí lep
birds ptáci
birds of a feather flock together vrána k vráně sedá
birdsong cvrlikání
birdsong ptačí zpěv
birdwatcher milovník ptactva
birefringence dvojlomnost
birefringent dvojlomný
Birgit ženské křestní jméno
biro tužka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy