Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
uncatalogued nekatalogizovaný
uncaused nezaviněný
unceasing nepřetržitý
unceasing neutuchající
unceasingly nepřetržitě
unceasingly neustále
uncensored necenzurovaný
unceremonious nenucený
unceremoniously bez dlouhých řečí
uncertain nejistý
uncertain neurčitý
uncertainly nejistě
uncertainly váhavě
uncertainties nejasnosti
uncertainties nejistoty
uncertainty nejistota
uncertainty neurčitost
uncertainty analysis analýza neurčitosti
uncertainty analysis analýza nejistot
uncertainty factor (UF) faktor nejistoty
uncertified necertifikovaný
uncertified neschválený
unchain odvázat
unchain osvobodit
unchained nespoutaný
unchallengeable nenapadnutelný
unchallenged bez námitek
unchallenged nenapadnutelný
unchallenged nenapadnutý
unchangeable neproměnný
unchangeable neproměnlivý
unchangeable nezměnitelný
unchanged nezměněný
unchanged neměnný
unchanging neměnný
uncharacteristic netypický
uncharacteristically netypicky
uncharged nenabitý
uncharged nezatížený
uncharismatic nepřitažlivý
uncharitable nemilosrdný
uncharitably nemilosrdně
uncharted neprozkoumaný
uncharted nezmapovaný
unchartered nepovolený
unchasteness necudnost
uncheckable neschopný být kontrolován
unchecked nekontrolovaný
unchecked neomezený
unchristian nekřesťanský
uncial unciála
unciform hákovitý
unciform háčkovitý
uncircumcised neobřezaný
uncivil nevychovaný
uncivil nezdvořilý
uncivilised barbarský
uncivilised necivilizovaný
uncivilised nekulturní
uncivilised primitivní
uncivilized necivilizovaný
uncivilized nezdvořilý
unclad neoděný
unclaimed nepožadovaný
unclaimed nepřivlastněný
unclaimed nevyvlastněný
unclaimed nevyzvednutý
unclaimed nevyžádaný
unclasp odepnout
unclasp rozepnout
unclassifiable neklasifikovatelný
unclassified neutříděný
unclassified nikoli tajný
unclassified neklasifikovaný
uncle strýček

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy