Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
uncle strejda
uncle strýc
Uncle Sam Strýček Sam
Uncle Tom černoch pokorný k bílým
unclean nečistý
uncleaned nevyčištěno
uncleanliness nečistota
uncleanliness nepořádnost
uncleanly nečistě
uncleanly nečistotný
unclear nejasný
unclench uvolnit
uncles strýčkové
unclimbable nezdolatelná např. hora
uncloak odkrýt
uncloak odmaskovat
unclog odblokovat
unclog uvolnit
uncloseted neskrývaný
unclothe odstrojit
unclothe svléci
unclothed neoblečený
unclouded bezmračný
unclouded jasný
uncoated holý
uncoil rozvinout se
uncollected neinkasovaný
uncollected nesbíraný
uncollected nevybiratelný
uncollectible nedobytný dluh
uncombined nesloučený
uncomely neúhledný
uncomfortable nepohodlný
uncomfortableness nepohodlnost
uncomfortably nepohodlně
uncommercial neobchodní
uncommitted neangažovaný
uncommitted nezúčastněný
uncommon nezvyklý
uncommon neobyčejný
uncommon neobvyklý
uncommonly mimořádně
uncommonness nezvyklost
uncommunicative nesdílný
uncommunicative nekomunikativní
uncompensated nevykompenzovaný
uncompetitive nekonkurenční
uncompetitiveness nekonkurenceschopnost
uncomplaining trpělivý
uncomplaining nestěžující si
uncomplainingly trpělivě
uncomplete underground wall neúplná podzemní stěna
uncompleted nedokončený
uncomplimentary nelichotivý
uncomplimentary nezdvořilý
uncomprehended nepochopený
uncomprehending nechápající
uncomprehendingly nechápavě
uncompress dekomprimovat
uncompressed dekomprimovaný
uncompressed rozbalený
uncompromising nekompromisní
uncompromising neústupný
uncompromisingly neústupně
unconcealed neskrývaný
unconcealed netajený
unconcern lhostejnost
unconcern nezájem
unconcerned bezstarostný
unconcerned lhostejný
unconcernedly lhostejně
unconditional bezpodmínečný
unconditionally bezpodmínečně
unconditioned nepodmíněný
unconfined neohraničený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy