Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
unconfirmed nepotvrzený
uncongenial nevhodný
unconnect nespojit
unconnected nespojený
unconquerable nedobytný
unconquerable neporazitelný
unconquerable nepřemožitelný
unconquered neporažený
unconscionable hanebný
unconscionable nepřiměřený
unconscionable nespravedlivý
unconscionable skandální
unconscionably hanebně
unconscionably nehorázně
unconscious podvědomí
unconscious v bezvědomí
unconscious bezvědomý
unconscious neúmyslný
unconscious nevědomý
unconsciously neúmyslně
unconsciously nevědomě
unconsciousness bezvědomí
unconsidered nedomyšlený
unconsoled neutěšený
unconsolidated nezpevněný
unconstitutional protiústavní
unconstitutional neústavní
unconstitutionally protiústavně
unconstrained nenucený
uncontainable neobsažitelný
uncontaminated nekontaminovaný
uncontaminated nezamořený
uncontentious nesporný
uncontested nenapadnutý
uncontested nesporný
uncontrollable nekontrolovatelný
uncontrollable nekontrolovatelný
uncontrollable nezadržitelný
uncontrollably nekontrolovatelně
uncontrolled neovládaný
uncontrolled neovládatelný
uncontroversial nesporný
uncontroversially nekontroverzně
unconventional nekonvenční
unconventional neobvyklý
unconventionally nekonvenčně
unconventionally netradičně
unconvertible nesměnitelný
unconvertible nekonvertibilní
unconvinced nepřesvědčený
unconvincing nepřesvědčivý
unconvincingly nepřesvědčivě
uncool nudný
uncooperative nekooperativní
uncooperative nespolupracující
uncoordinated nekoordinovaný
uncork odzátkovat
uncorrectable nenapravitelný
uncorrected nekorigovaný
uncorrected neopravený
uncorrelated nesouvztažný
uncountable nespočetný
uncountably nespočetně
uncouple odpojit
uncouple rozpojit
uncoupled bez vzájemného propojení
uncouth hrubý
uncouth neotesaný
uncouthness neomalenost
uncouthness neotesanost
uncover objevit
uncover odhalit
uncover odkrýt
uncovered odkrytý
uncovering odkrytí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy