Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
uncovering odkrývající
uncreated dosud nevytvořený
uncreative bez kreativity
uncritical nekritický
uncritically nekriticky
uncross narovnat
uncrossable nepřekročitelný
uncrossed nepřeškrtnutý
uncrowned nekorunovaný
uncrushable nerozdrtitelný
uncrystallized nevykrystalizovaný
unct adjunkt
unction připojení
unction přidání
unction pomazání
uncts přídavky
unctuous úlisný
unctuous mastný
unctuous mazlavý
unctuously úlisně
uncultivable neobdělávatelný
uncultivated barbarský
uncultivated nekultivovaný
uncultivated neobdělaný
uncultivated neobdělávaný
uncultivated nepěstovaný
uncultivated zanedbaný
uncultured nekulturní
uncultured nevzdělaný
uncurable nevyléčitelný
uncured nevyléčený
uncured nezahojený
uncurl narovnat
uncurl rozvinout
uncut necenzurovaný
uncut nesestříhaný
uncut nezkrácený
undamaged nepoškozený
undamped netlumený
undatable nedatovatelný
undated nedatovaný
undaunted nezdolaný
undead nemrtvý
undeceive vyvést z omylu
undecidability nerozhodnutelnost
undecidable nerozhodnutelný
undecided nerozhodnutý
undeclared nedeklarovaný
undefeatable neporazitelný
undefended nebráněný
undefended neobhajovaný
undefiled čistý
undefiled neposkvrněný
undefinable nedefinovatelný
undefined nedefinovaný
undeformed nepřetvořený
undeliverable nedoručitelný
undelivered nedoručený
undemocratic nedemokratický
undemocratically nedemokraticky
undemonstrative zdrženlivý
undeniable popiratelný
undeniable nepopiratelný
undeniably nepopiratelně
undepletable externality
under pod
under méně než
under dole
under dolní
under za
under arrest ve vazbě
under control mimo kontrolu
under fire pod palbou
under oath pod přísahou
under one s win pod ochranné křídla

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy